Nieuws van InnoFra

Meet Andrew en the team!

InnoFra onderscheidt zich van veel traditionele organisatie- en adviesbureaus door de netwerkorganisatievorm.

Wij missen u!

Ondanks corona toch veilig samenwerken.

Samenwerkingsovereenkomst 'Ons Blauwe Goud'

tussen het bestuur van B&W Gemeente Zoetermeer en het bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland

Prettige Kerstdagen

en een gelukkig nieuwjaar!

IGW in beeld bij Gemeente Voorschoten

Management, bestuur en werkvloer: bij Integraal Gebiedsgericht werken (IGW) pakt de organisatie de opgaves integraal aan.

Bekijk onze animatie over de methode IGW

Benieuwd naar wat Integraal Gebiedsgericht Werken voor jouw organisatie kan betekenen?

Een geslaagd IGW-webinar!

Op donderdag 29 oktober vond ons webinar Integraal Gebiedsgericht Werken (IGW) plaats vanuit de foyer van ons nieuwe kantoor.

InnoFra is verhuisd

Welkom in ons nieuwe kantoor!

Seminar Integraal Gebiedsgericht Werken (IGW) - donderdag 29 oktober 2020

Donderdag 29 oktober 2020 vindt er op het nieuwe kantoor van InnoFra de tweede bijeenkomst plaats over Integraal Gebiedsgericht Werken.

We ontvangen je graag, alleen handen schudden doen we nog niet

In deze corona tijd werken wij veilig, schoon en gezond. We houden ons aan de 1,5 meter regel en zorgen dat er voldoende desinfectie is en de ruimten, tafels en bureau's meerdere keren per dag worden gereinigd.

Anders werken en toch meer samen, juist door Corona

Sinds enkele weken is de wereld compleet veranderd. We hebben te maken met strenge maatregelen. Dit betekent voor velen dat we vanuit huis of met aanpassingen op kantoor werken en veel meetings online via bijvoorbeeld Teams organiseren.

Welke consequenties heeft uitstel van de Omgevingswet

Als gevolg van Covid-19, coronavirus, is de Omgevingswet uitgesteld. Zeer binnenkort zal een nieuwe datum bekend worden gemaakt. De Eerste en Tweede kamer hebben deze wet al aangenomen waarbij de inhoud van de wet dus niet ter ter discussie staat. Dit betekent dat we gewoon doorgaan optimaal samenwerken, meer participatie met stakeholders en omgeving èn een meer integrale benadering van de fysieke leefomgeving.

Met “Basis op Orde” een stap dichterbij integraal werken

Met het project “Basis op orde” komen we binnen de werkorganisatie Duivenvoorde (WODV) een stap dichter bij integraal werken. Robbert Phaff (partner BeheerMeester) en Douwe Schoonderwaldt (Cleverland) voeren vanuit dit project een aantal verbeterprocessen binnen het primaire beheerproces door. De verbeteringen dragen bij aan het verkrijgen van inzicht in de kwalitatieve en kwantitatieve beheergegevens van de fysieke leefomgeving van de gemeenten Voorschoten en Wassenaar.

Met Integraal Gebiedsgericht Werken samen naar de volgende fase

Na jaren van samenwerken is het tijd voor een volgende fase. Frans Gersen en Bouke de Jong gaan een samenwerking aan om de door hun ontwikkelde methode Integraal Gebiedsgericht werken verder uit te bouwen vanuit BeheerMeester. Afgelopen jaren hebben beiden een gezamenlijke visie ontwikkeld om complexe (organisatie) vraagstukken binnen gemeenten aan te pakken. Ze hebben gemerkt dat er een duidelijke behoefte is aan een andere manier van kennis delen en borgen, zowel intern tussen afdelingen als met collega-gemeenten onderling.