Ontwikkeltraject Gemeente Delft: kwartiermakers maken eerste meters

Het eerste puzzelstukje is gelegd! Begin januari startten Frans Gersen en Peter de Visser als kwartiermakers bij de Gemeente Delft. Onze opdracht? Het uitwerken van het organisatieplan Stadsbeheer en Realisatie naar een bedrijfsplan.

In deze duobaanconstructie vliegt Peter de Visser de bestuurlijke en personele aspecten aan. Hiermee geven we een andere draai aan de jaarplannen van 2023, de jaarafrekeningen en kadernota vanuit ons perspectief gezien. Frans Gersen die de architect is voor de uitwerking van het organisatie plan en samen met het Ontwikkel MT hier steeds verder handen en voeten aan geeft en maakt met de medewerkers van de afdelingen Assetmanagement, Realisatie en Uitvoering een foto van de huidige bedrijfsvoering.

Waar staan we nu?

Kennis delen en borgen. Dát is onze kerntaak bij de Gemeente Delft en één van de kernwaarden van InnoFra. Na een periode van bezuiniging wordt er nu vanuit nieuw elan, uitwerking gegeven aan het organisatieplan Stadsbeheer, Gebiedsbeheer en Realisatie. Dat vormde de aanleiding van de partnership tussen InnoFra en de Gemeente Delft. Hierin wordt er met de medewerkers vanuit de inhoud gewerkt aan de benodigde doorontwikkeling van de beheerketen.

Een beheeraspect waar Peter en Frans binnen het MT Stadsbeheer, Gebiedsbeheer en Realisatie hard mee bezig zijn, betreft het Beheer aan de voorkant te krijgen. Wat dat inhoudt? Het is kortgezegd de rol die we willen gaan innemen bij de ontwikkelopgave van de stad die door Ruimte en Economie Advies middels het Stedelijk programmeren wordt uitgewerkt. Deze ontwikkelopgave moet landen in de programmering van groot onderhoud, maar ook bij vervangingsopgaves bij Stadsbeheer, Gebiedsbeheer en Realisatie. Belangrijk is daarbij dat elk aspect integraal en gebiedsgericht aan de voorkant worden afgewogen. InnoFra helpt de gemeente Delft dus met Integraal Gebiedsgericht Werken IGW.

Vertragen om te versnellen

Door de tijd te nemen om nieuwe werkwijzen goed te implementeren, kunnen medewerkers groeien. Groeien in hun rol in de uitwerking van het organisatieplan. Dat proces noemen wij ‘vertragen om te versnellen’, waarbij loslaten en verbinden essentieel is. Niet voor niets is “Loslaten en Verbinden” de titel die ons bedrijfsplan draagt bij de Gemeente Delft. De bestaande situatie daar waar nodig loslaten, en te verbinden in de nieuwe organisatie. Het geheel wordt uitgewerkt middels puzzelstukjes. Al deze puzzelstukjes vormen samen één grote puzzel, namelijk het bedrijfsplan Stadsbeheer, Gebiedsbeheer en Realisatie.

Hoe worden beheerprocessen in jouw organisatie eigenlijk aangevlogen? InnoFra deelt én borgt een schat aan kennis. Kom met ons in contact en ontdek wat wij voor jouw afdeling kunnen betekenen

Knipsel

Wil je meer informatie?


Direct contact Meer nieuws

Mogen we cookies plaatsen?

Om de beste ervaringen te bieden, gebruiken wij technologieën zoals cookies om informatie over je apparaat op te slaan en/of te raadplegen. Door in te stemmen met deze technologieën kunnen wij gegevens zoals surfgedrag of unieke ID's op deze site verwerken. Als je geen toestemming geeft of uw toestemming intrekt, kan dit een nadelige invloed hebben op bepaalde functies en mogelijkheden.