Nieuws van InnoFra

Pilot rond energietransitie en Omgevingswet

In april 2019 start een pilot rond energietransitie en de Omgevingswet. Hierin onderzoeken 8 gemeenten hoe ze de instrumenten van de Omgevingswet kunnen inzetten om hun klimaat- en energiedoelstellingen te bereiken. Ze krijgen daarbij ondersteuning van een brede groep experts, kennisorganisatie Platform31 en TNO. 

Opening B&I InfraCampus in Harderwijk

Op 10 april 2019 opende B&I InfraCampus op het Bouw & Infra Park in Harderwijk officieel de deuren. Deze ontmoetingsplek voor bedrijven en organisaties in de infrasector is gerealiseerd in de grote bedrijfshal op een centrale plek op het groene park. De B&I InfraCampus wordt gerealiseerd in nauwe samenwerking met de stichting Innovatie Kenniscentrum Nederland (IKN).

Raamovereenkomst voor integrale maatwerkoplossing

Vraagstukken binnen gemeentes worden steeds complexer en vragen vaker om een integrale maatwerkoplossing. Deze maatwerkoplossing is niet altijd bij één partij te vinden. KennisMakelaar van InnoFra fungeert als spin in het web binnen samenwerkingsverbanden en tussen kennisvraag en kennisaanbod. In dat geval kan het interessant zijn om een raamovereenkomst met InnoFra/KennisMakelaar af te sluiten.

Stadsnatuurpark als waterberging

Steden krijgen steeds vaker te maken met hevige regenval en moeten dus maatregelen voor waterberging treffen. In Rotterdam werd het Essenburgpark geopend. Dit grote natuurlijke wandelgebied is tevens een waterberging voor de wijk. Als het bijzonder hard regent, kan hier zo’n 5.500 kubieke meter water worden opgeslagen.

Deventer voegt ruim honderd bestemmingsplannen samen

Deventer is één van de gemeenten die voorop lopen en nu al experimenteren met de nieuwe Omgevingswet, die per 2021 in werking treedt. In de aanloop hier naartoe heeft de gemeente ruim honderd bestemmingsplannen geactualiseerd en samengevoegd in één nieuw bestemmingsplan.