Integraal Gebiedsgericht Werken

De methode IGW

Integraal Gebiedsgericht Werken (IGW) is een werkwijze waarmee de samenwerking binnen de gehele keten van de leefomgeving verbetert. Deze methodiek helpt je bij het verbeteren en vernieuwen van de leefomgeving, waarbij alle aspecten aan de voorkant meegenomen en afgewogen worden. Ontwikkelingen als de energietransitie, klimaatadaptatie, de vervangingsopgave, etc. zitten in de methodiek IGW opgenomen. Door de methode IGW aan de voorkant van het proces in te zetten waarbij je met al je stakeholders per gebied op een integrale wijze alles benoemt, bekijkt en afweegt kom je tot toekomstbestendige oplossingen.

IGW volledig digitaal met GIS-systeem

IGW werkt volledig digitaal door gebruik te maken van GIS-systemen waarin knelpunten en kansen worden gevisualiseerd en geanalyseerd. Hiermee faciliteren we dat iedereen op elke moment aangesloten is en blijft. We borgen hiermee de integraliteit en kunnen inspelen op elke vorm van gewenste participatie. IGW is ontwikkeld in de geest van de Omgevingswet en helpt medewerkers alvast te wennen aan de nieuwe manier van werken die de Omgevingswet van ze vraagt. Tevens draagt IGW bij om de noodzakelijke veranderingen binnen je organisatie in te zetten en vorm te geven.

Voor meer informatie, kijk even op de nieuwspagina: https://innofra.nl/articles

IGW logo DEF high res

Wil je meer informatie?


Direct contact Meer nieuws

Mogen we cookies plaatsen?

Om de beste ervaringen te bieden, gebruiken wij technologie├źn zoals cookies om informatie over je apparaat op te slaan en/of te raadplegen. Door in te stemmen met deze technologie├źn kunnen wij gegevens zoals surfgedrag of unieke ID's op deze site verwerken. Als je geen toestemming geeft of uw toestemming intrekt, kan dit een nadelige invloed hebben op bepaalde functies en mogelijkheden.