Nieuws van InnoFra

Welke consequenties heeft uitstel van de Omgevingswet

Als gevolg van Covid-19, coronavirus, is de Omgevingswet uitgesteld. Zeer binnenkort zal een nieuwe datum bekend worden gemaakt. De Eerste en Tweede kamer hebben deze wet al aangenomen waarbij de inhoud van de wet dus niet ter ter discussie staat. Dit betekent dat we gewoon doorgaan optimaal samenwerken, meer participatie met stakeholders en omgeving èn een meer integrale benadering van de fysieke leefomgeving.

Met “Basis op Orde” een stap dichterbij integraal werken

Met het project “Basis op orde” komen we binnen de werkorganisatie Duivenvoorde (WODV) een stap dichter bij integraal werken. Robbert Phaff (partner BeheerMeester) en Douwe Schoonderwaldt (Cleverland) voeren vanuit dit project een aantal verbeterprocessen binnen het primaire beheerproces door. De verbeteringen dragen bij aan het verkrijgen van inzicht in de kwalitatieve en kwantitatieve beheergegevens van de fysieke leefomgeving van de gemeenten Voorschoten en Wassenaar.

Met Integraal Gebiedsgericht Werken samen naar de volgende fase

Na jaren van samenwerken is het tijd voor een volgende fase. Frans Gersen en Bouke de Jong gaan een samenwerking aan om de door hun ontwikkelde methode Integraal Gebiedsgericht werken verder uit te bouwen vanuit BeheerMeester. Afgelopen jaren hebben beiden een gezamenlijke visie ontwikkeld om complexe (organisatie) vraagstukken binnen gemeenten aan te pakken. Ze hebben gemerkt dat er een duidelijke behoefte is aan een andere manier van kennis delen en borgen, zowel intern tussen afdelingen als met collega-gemeenten onderling.

Integraal gebiedsgericht werken bij Werkorganisatie Duivenvoorde

Binnen de Werkorganisatie Duivenvoorde zijn we bezig met het ontwikkelen van een nieuwe integrale manier van denken over en werken in de publieke ruimte. Om effectief en efficiënt te kunnen werken, toekomstgericht op bestaande en nieuwe thema’s in te kunnen spelen en klaar te zijn voor de omgevingswet ligt de focus op integraal samenwerken, leren en expertise bundelen.

Mogen we cookies plaatsen?

Om de beste ervaringen te bieden, gebruiken wij technologieën zoals cookies om informatie over je apparaat op te slaan en/of te raadplegen. Door in te stemmen met deze technologieën kunnen wij gegevens zoals surfgedrag of unieke ID's op deze site verwerken. Als je geen toestemming geeft of uw toestemming intrekt, kan dit een nadelige invloed hebben op bepaalde functies en mogelijkheden.