KennisCoach

KennisCoach: Coaching vanuit de inhoud met de mensen

Onder de naam KennisCoach dragen de professionals van InnoFra hun kennis over en helpen zij organisaties en medewerkers met hun (door)ontwikkeling. De KennisCoach helpt organisaties zich van binnenuit te ontwikkelen, vanuit de inhoud, met de mensen. KennisCoach begeleidt zowel het management, individuele medewerkers als teams met de nieuwe manier van werken, organiseren en leidinggeven.

Maatschappelijke, bestuurlijke en organisatorische veranderingen vragen steeds meer van de personele capaciteit van de technische afdelingen. De beheerder van de openbare ruimte kampt hierdoor in toenemende mate met gebrek aan specifieke kennis en capaciteit. De beheerder van de toekomst heeft bovendien behoefte aan andere competenties, zoals een andere manier van communicatie, helicopterview, van specialist naar generalist.

Specifieke producten binnen deze activiteiten, zoals businessplannen en Strategische Personeels Plannen (SPP’s), kunnen wij vanzelfsprekend voor u maken, maar wij doen dat per definitie in zeer nauwe samenwerking met u. Het wordt immers alleen uw plan als u er nauw bij betrokken bent!

Samen vanuit de inhoud naar passende bedrijfsvoering

KennisCoach ondersteunt u in het vormen van een visie over de ontwikkeling van uw organisatie passende in de voortdurend veranderende maatschappelijke context. We kunnen u van dienst zijn om de beoogde organisatieontwikkeling vorm te geven met een passende bedrijfsvoering en u ondersteunen in het gestalte geven aan de veranderingen. Voor ons begint deze bij de medewerkers, maar zeker ook bij het management.

Passende opleiding en coaching on the job

In het proces wordt voor ons het niveau van (vak)kennis duidelijk en welke kennisbehoefte er is. Op basis van de uitwerking van rollen, taken en verantwoordelijkheden ten opzichte van de huidige manier van werken, doen wij u een voorstel voor een passende oplossing.

Organische veranderingsaanpak

Wij geloven niet in een vooraf vastgesteld organogram. Het organogram ontstaat bij ons vanuit het principe van organisch organiseren. Middels organisch organiseren maken wij inzichtelijk welke oplossingsrichting bij uw doorontwikkelingsproces past. De doorontwikkeling van uw organisatie zetten wij in het perspectief van toekomstige ontwikkelingen, zoals de Omgevingswet.

Opleiding KennisCoach

Door de toenemende vraag naar KennisCoaches zijn we gestart de opleiding van een tweede groep KennisCoaches. Word ook KennisCoach.

Wilt u weten wat KennisCoach voor uw organisatie kan betekenen? Download de brochure of neem contact op

kenniscoach

Wil je meer informatie?


Direct contact Meer nieuws

Mogen we cookies plaatsen?

Om de beste ervaringen te bieden, gebruiken wij technologieën zoals cookies om informatie over je apparaat op te slaan en/of te raadplegen. Door in te stemmen met deze technologieën kunnen wij gegevens zoals surfgedrag of unieke ID's op deze site verwerken. Als je geen toestemming geeft of uw toestemming intrekt, kan dit een nadelige invloed hebben op bepaalde functies en mogelijkheden.