De wereld van InnoFra

De KennisMakelaar die kennis deelt en borgt.

De wereld van InnoFra

De KennisMakelaar die kennis deelt en borgt.

GIS BORG: Beheer Openbare Ruimte Geborgd

GIS BORG is een web-omgeving met kaarten, die onderhoudsgegevens bevatten uit verschillende ketens van de gemeenten.

Alle relevante assets en beleidsontwikkelingen worden via kaartlagen in GIS BORG gevisualiseerd. Hierdoor kan het project gemakkelijk integraal worden voorgelegd en besproken met verschillende interne en externe stakeholders.

De methode IGW

Integraal Gebiedsgericht Werken (IGW) is een werkwijze waarmee de samenwerking binnen de gehele keten van de leefomgeving verbetert. Deze methodiek helpt je bij het verbeteren en vernieuwen van de leefomgeving, waarbij alle aspecten aan de voorkant meegenomen en afgewogen worden.

IGW in beeld bij Gemeente Voorschoten

Management, bestuur en werkvloer: bij Integraal Gebiedsgericht werken (IGW) pakt de organisatie de opgaves integraal aan. Daardoor wordt iedereen betrokken bij het proces en wordt de hele keten van samenwerking, intern en extern, aan het begin van het proces verbeterd.

Waarom InnoFra?

InnoFra is een innovatieve kennisorganisatie die staat voor doelgerichte advisering en maatwerkondersteuning voor overheidsinstanties op het gebied van:

  • Inrichten en beheer van de openbare ruimte
  • Organisatieontwikkeling
  • Optimalisatie en borgen van de bedrijfsvoering

InnoFra is een netwerkorganisatie van professionals met ruime ervaring binnen het beheer van de openbare ruimte, fysieke leefomgeving, organisatie en innovatieve ontwikkelingen in o.a. ruimtelijke adaptatie. Beschikbare kennis wordt gebundeld en innovatieve wegen worden bewandeld om synergie te realiseren. Met InnoFra haalt u een innovatieve partner in huis.

Ondersteuning bij Omgevingswet

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Een succesvolle implementatie van de Omgevingswet vraagt nu al voorbereiding van gemeentes. InnoFra ondersteunt u hierbij, o.a. bij het vertalen van de huidige visie en het beleid met betrekking tot de openbare ruimte naar de omgevingsvisie, de data op orde krijgen en het goed regelen van databeheer. Belangrijk onderdeel van de Omgevingswet is het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), waarin veel onderdelen spelen zoals het digitaal omgevingsloket en digitalisering en ontsluiten van geo-informatie. InnoFra helpt uw organisatie DSO-proof te maken en begeleidt uw medewerkers in het anders laten werken in het kader van de Omgevingswet.

Bedrijfsonderdelen

Toekomstbestendige leefomgeving

Inzichtelijk maken van primaire beheerproces

Ondersteuning bij praktische vertaling van assetmanagement

Directe koppeling met het omgevingsplan

Waterkennis als communicatiemiddel

Verbindende kennislink in watersamenwerking

Bewustwording en koersbepaling klimaatadaptatie en energietransitie

Uitgangspunt Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

Coaching vanuit de inhoud met de mensen

Samen vanuit de inhoud naar passende bedrijfsvoering

Passende opleiding en coaching on the job

Middels organische veranderingsaanpak

De kracht van kennisdeling

Het organiseren van kennisbijeenkomsten en expertmeetings

Actuele thema’s, zoals Omgevingswet en organisatievormen

Samenbrengen van ketenpartners

Nieuws

Meet Andrew en the team!

InnoFra onderscheidt zich van veel traditionele organisatie- en adviesbureaus door de netwerkorganisatievorm.

Wij missen u!

Ondanks corona toch veilig samenwerken.

Samenwerkingsovereenkomst 'Ons Blauwe Goud'

tussen het bestuur van B&W Gemeente Zoetermeer en het bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland


Meer nieuws