Over ons

InnoFra is een innovatieve kennisorganisatie die staat voor doelgerichte advisering en maatwerkondersteuning voor overheidsinstanties op het gebied van:

  • Inrichten en beheer van de openbare ruimte
  • Organisatieontwikkeling
  • Optimalisatie en borgen van de bedrijfsvoering en bedrijfsvoeringsprocessen

InnoFra wil op deze gebieden als verlengstuk van de organisatie van de opdrachtgever functioneren en als gesprekspartner naast de opdrachtgever staan. Tevens wil InnoFra als intermediair optreden tussen kennisvraag en kennisaanbod.

Kracht van de partners

InnoFra is een netwerkorganisatie bestaande uit zelfstandige professionals en bedrijven met ruime ervaring binnen het beheer van de openbare ruimte, fysieke leefomgeving, organisatie en innovatieve ontwikkelingen in onder meer ruimtelijke adaptatie. De kracht van de partners van InnoFra is niet alleen het delen van kennis en kunde. Ook betrokkenheid, gedrevenheid, effectiviteit, het leveren van kwaliteit en goede communicatie zijn onderdeel van hun werkwijze. Bij InnoFra werken betrokken adviseurs en vakspecialisten die zichzelf zien als uw collega’s. Dit garandeert een prettige en productieve samenwerking.

Thuis bij de overheid

InnoFra voelt zich thuis bij de overheid, omdat InnoFra over een ruime expertise beschikt van de bovenstaande gebieden, gecombineerd met een grote dosis kennis van gemeentelijke organisaties en de daarin van belang zijnde bestuurlijke verhoudingen. Vanuit die stevige basis is InnoFra goed in staat om maatwerk te leveren bij de opdrachtgevers, waarbij inhoud, processen en organisatie in balans zijn. Ook de financiële onderbouwing en (beeld)kwaliteitsborging die gelden binnen de overheidsorganisaties behoren tot de expertise van InnoFra. Hierin onderscheidt InnoFra zich nadrukkelijk van andere ingenieurs- en adviesbureaus. Onze manier van werken is openhartig en eerlijk (geen meepraat-mentaliteit).

Innovatieve partner

InnoFra denkt graag mee over de ontwikkeling van diensten en producten van de opdrachtgever. Met jarenlange ervaring en een positief kritische houding, wordt in overleg met de opdrachtgever gestreefd naar een maximaal resultaat. Dus bent u op zoek naar een flexibele, deskundige en betrouwbare partner die maatwerk levert op het gebied van inrichting en beheer van de buitenruimte? Dan staat InnoFra voor u klaar als innovatieve partner.

Wil je meer informatie?


Direct contact Meer nieuws

Mogen we cookies plaatsen?

Om de beste ervaringen te bieden, gebruiken wij technologieën zoals cookies om informatie over je apparaat op te slaan en/of te raadplegen. Door in te stemmen met deze technologieën kunnen wij gegevens zoals surfgedrag of unieke ID's op deze site verwerken. Als je geen toestemming geeft of uw toestemming intrekt, kan dit een nadelige invloed hebben op bepaalde functies en mogelijkheden.