Partners

InnoFra onderscheidt zich van veel traditionele organisatie- en adviesbureaus door de netwerkorganisatievorm. Zowel onze (interne en externe) partners als ketenpartners hebben allemaal ruime ervaring bij de overheid of het bedrijfsleven. De kracht van de partners van InnoFra is niet alleen het delen van kennis en kunde. Ook betrokkenheid, gedrevenheid, effectiviteit, het leveren van kwaliteit en goede communicatie zijn onderdeel van hun werkwijze. Bij InnoFra werken betrokken adviseurs en vakspecialisten die zichzelf zien als uw collega’s. Dit garandeert een prettige en productieve samenwerking.

Neem gerust contact op via één van onze partners of via het contactformulier.

Partners

200420 profielfoto Frans

Frans Gersen

Directeur InnoFra Kennismakelaar

Frans Gersen

Directeur InnoFra Kennismakelaar

Het is mijn missie om vanuit de inhoud mensen en organisaties te ondersteunen in hun ontwikkeling.
Vanuit het principe van organisch organiseren wil ik vitale organisaties creëren, waar duurzame groei samengaat met plezier in het werk. Mijn kracht is om verbindingen te leggen die niet altijd voor de hand liggen. Van nature ben ik inspirerend, direct, analytisch, intuïtief en daadkrachtig.

Peter de Visser_adobespark

Peter de Visser

Strategisch adviseur KennisMakelaar

Peter de Visser

Strategisch adviseur KennisMakelaar

Graag stel ik mij aan u voor,

Vanuit KennisMakelaar werk ik als strategisch adviseur op basis van een gezamenlijke visie. Ik kan deze op een inspirerende wijze verbeelden en goed inzetten om draagvlak te vinden voor de beoogde veranderingen. Mijn analytisch vermogen en wijze waarop ik overzicht bied en adviseer over complexe situaties, zijn zaken die mij in mijn jarenlange werkervaring keer op keer waardering opleveren.

Samenwerkingspartners en collega’s noemen mij dan ook communicatief, mensgericht, vernieuwend en toekomst gericht, sterk servicegericht en toegewijd aan het maatschappelijk belang.

Ik ben graag grensverleggend en vernieuwend bezig, in de frontlinie van nieuwe ontwikkelingen en ik hecht aan ruimte om de wijze van werken en aanpak optimaal af te stemmen op de opgave bij u in de organisatie.

In situaties waarin een diplomatieke opstelling en inzicht in politieke processen gewenst is, word ik regelmatig ingeschakeld. Ik fungeer graag als spin in het web en complexe organisatieproblemen zijn voor mij een stimulans en uitdaging, die ik in samenwerking met anderen tot een oplossing weet te brengen.

Mijn persoonlijke drive is gericht op het beïnvloeden van situaties, het leggen van verbindingen, het motiveren en stimuleren om het beste uit mensen te halen.

Met deze ruime ervaring en drive wil ik mij inzetten om samen met u de veranderingen te bewerkstellingen die u voor ogen heeft voor uw organisatie.

Portret Gerrit Hasperhoven_adobespark

Gerrit Hasperhoven

Senior adviseur WaterMeester

Gerrit Hasperhoven

Senior adviseur WaterMeester

Vanaf 1975 heb ik veel kennis en ervaring opgedaan in het gemeentelijke ruimtelijk beleid en beheer, waarvan de laatste 9 jaar veel en uitgebreid in het rioleringsbeleid en het stedelijk waterbeleid.

Vanuit diverse functionele rollen, zoals: afdelingsmanager, projectmanager, projectleider, procesleider kenniscoach en domeinbeheerder heb ik bijgedragen aan en het initiatief genomen tot het uitrollen van samenwerking en samenwerkingsverbanden van lokaal tot regionaal en landelijk niveau binnen gemeenteland en later als zelfstandige.

Ik ben een gedreven netwerker/manager op het gebied van ruimtelijk beleid en beheer. Assetmanagement, samenwerking, transparante bedrijfsvoering en de burger(klant) centraal zijn daarbij mijn speerpunten.

Als zelfstandig ondernemer heb ik in 2006 “Conspage, advies Ruimtelijk Beheer” opgericht. Doelstelling van deze eenmanszaak is het bijdragen aan het leggen van verbindingen in de organisatie van overheden én het optimaliseren van werkprocessen. Beleid tot uitvoering brengen, leren van het beheer en realisatie in de fysieke ruimte én mensen meer plezier laten hebben in hun werk. Dit bereik ik door intensief samen te werken met de leden van de organisatie welke het betreft. Sinds 2011 ben ik als zelfstandige aangesloten bij InnoFra en neem ik momenteel als senior consultant het bedrijfsonderdeel WaterMeester voor mijn rekening.

Vanuit de gedachte dat door kennisdeling en krachtenbundeling van alle bij de afvalwaterketen betrokken overheden als één overheid naar de burgers getreden wordt is mijn slogan: “Samen Water Dragen”.

Douwe

Douwe Schoonderwaldt

Senior adviseur assetmanagement

Douwe Schoonderwaldt

Senior adviseur assetmanagement

Cleverland en Beheermeester zijn sinds 2019 strategische partners in het ontwikkelen van Integraal Gebiedsgericht Werken als onderdeel van Assetmanagement.

Ik werk vanuit de bedoeling, niet vanuit de theorie, Met de spreekwoordelijke poten in de klei. De doelen van organisaties, dat is mijn uitgangspunt. Van daaruit kijk ik samen met de medewerkers van de opdrachtgevende organisatie hoe we het werk leuker kunnen maken en optimaliseren door het toepassen van assetmanagement. Zonder oordeel en geen goed of fout.

Maar ik sta niet alleen in de klei. Ik ben namelijk ook goed op mijn plek in de bestuurskamer, waar ik graag de praktijk vertaal voor en naar het bestuurlijke- en beleidsniveau. Zo verbind ik het operationele met het tactische en het strategische en ben ik adviseur op bestuurlijke thema’s als bijvoorbeeld klimaatadaptatie en duurzaamheid. Doordat ik ook actief ben in twee NEN-commissies (NEN2767 NEN8026), weet ik ook theoretisch gezien altijd wat we kunnen doen.

Daarnaast vind ik het enorm leuk om de nieuwe generatie assetmanagers op te leiden en te coachen. Dat doe ik als gastdocent bij Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Hogeschool InHolland en stichting Wateropleidingen. Ook verzorg ik regelmatig specifieke in company trainingen, van de volle breedte van assetmanagement tot specifieke training in bijvoorbeeld het gebruik van NEN2767 Conditiemeting gebouwde omgeving.

Foto Huub

Huub Wirken

Integraal adviseur

Huub Wirken

Integraal adviseur

Cleverland en Beheermeester zijn sinds 2019 strategische partners in het ontwikkelen van Integraal Gebiedsgericht Werken.

Als persoon ben ik eerlijk, flexibel en spontaan. Daarbij ben ik ambitieus en denk ik visionair. Hierdoor kan ik mensen en teams enthousiasmeren om vanuit een gezamenlijk belang aan de gestelde doelen te werken.

Ik vind het leuk om (schijnbare) tegenstrijdige belangen en ongestructureerde situaties te stroomlijnen naar een uitvoerbaar perspectief. Afhankelijk van het vraagstuk schakel ik tussen een aanpak die resultaatgericht is met het accent op beheersen en een aanpak op basis van creativiteit en met sensitiviteit gericht op de belangen in het netwerk.

Binnen mijn werk ontvang ik vaak waardering voor het verbinden van mensen dwars door een organisatie of keten heen. Afhankelijk van het vraagstuk ga ik, van nature, op zoek naar collega’s en/of externe partners die overstijgend aan het afdelings- of organisatiebelang van toegevoegde waarde zijn. Ik kan goed schakelen tussen een abstracte visie en de dagelijkse praktijk. Hierbij werk ik conform de bestaande processen maar daar waar nodig stel ik nieuwe werkwijze voor en verbeter ik het proces.

Foto Henk.

Henk Bouma

Specialist gemeentelijk Grondbeleid, business- en projectcontroller, allround adviseur, risicomanager en treasurer.

Henk Bouma

Specialist gemeentelijk Grondbeleid, business- en projectcontroller, allround adviseur, risicomanager en treasurer.

Mijn naam is Henk en ik ben een specialist gemeentelijk Grondbeleid, grondbedrijf en grondexploitatie, een ervaren business- en projectcontroller, allround adviseur, risicomanager en treasurer. Mijn manier van werken kenmerkt zich als resultaatgericht, zelfstarter, analytisch, pragmatisch en enthousiasmerend. In mijn werk zoek ik ruimte voor creativiteit en vind ik het ontwikkelen van eigen initiatieven belangrijk. Ik werk graag met anderen samen, ben een teamspeler, motiveer en coach. Humor in het werk vind ik belangrijk.

Ik voel mij thuis in politiek gestuurde omgevingen, waar het spanningsveld tussen de maatschappelijke ambities en de financiële verdienmodellen het meeste voelbaar is. Ik heb een goed gevoel voor (politieke) verhoudingen en vind het belangrijk dat ik vanuit een helikopterview mijn werk kan uitoefenen. Een breed inzicht in de samenhang tussen de pijlers proces, inhoud, financiën en mensen maakt het werk voor mij interessant. Integraal werken is voor mij vanzelfsprekend.

Specialisten

Henny_Xu_foto-removebg-preview

Henny Xu

GIS-Specialist

Henny Xu

GIS-Specialist

Gestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven, met als studie Innovatie Wetenschappen, ben ik voorzien van de vaardigheden om vraagstukken tussen de harde techniek en maatschappij te beantwoorden. Daarna heb ik meer dan 6 jaar ervaring in de telecommunicatie wereld op gedaan als data en gis specialist, waarbij ik gewerkt heb aan projecten voor de overheid en gemeentes over de breedbandontwikkelingen in Nederland.

Nu werkzaam als GIS consultant specialiseer ik me in het inrichten, analyseren, en visualiseren van verschillende databronnen en het managen van GIS gerelateerde projecten. Hierbij maak ik gebruik van verschillende tools waaronder, FME, ArcGIS, QGIS en PostGIS.

Bij Innofra versterk ik het team met een frisse blik en enthousiasme met het beheren en ondersteunen van de GIS BORG. Daarnaast wordt ik betrokken bij het verdere ontwikkelingen van de GIS BORG.

pasfoto rob8

Rob Verhoef

Senior GEO/GIS adviseur

Rob Verhoef

Senior GEO/GIS adviseur

Als Senior GEO/GIS adviseur behandel ik de GEO vraagstukken van diverse afdelingen, zoals BOR/Infra, Milieu, Duurzaamheid, Sociaal domein etc. Ik kan de opdrachtgever adviseren en ontzorgen over het ontsluiten van data op de kaart van diverse thema’s, zoals energietransitie, mobiliteit, klimaatadaptatie, milieu etc.

Hierin heb ik een adviserende rol en visualiseer ik gegevens op de kaart tot informatie op beleids- en uitvoeringsterreinen. Ik probeer GEO-GIS op een slimme manier toe te passen, waardoor bestaande data wordt verrijkt en in voor brede toepassingen kan worden ingezet.

Als bruggenbouwer en initiatiefnemer voel ik mij verantwoordelijk en betrokken bij de gemeen-tbrede werkzaamheden. Ik ben een teamplayer en probeer in gezamenlijkheid het doel te bereiken.

alexis

Alexis van Dam

Trainer, facilitator, coach en mindmapper

Alexis van Dam

Trainer, facilitator, coach en mindmapper

Ik heb mij ontwikkeld op het gebied van marketing en ook als (visual) facilitator van bijeenkomsten. Inmiddels heb ik ruime ervaring met het faciliteren en ondersteunen van bijeenkomsten, evenementen en sessies en heb ik vele sessies gemodereerd en visueel vastgelegd.

De reden dat opdrachtgevers bij mij uitkomen of terugkomen is mijn specialisatie in het visueel faciliteren door live mindmapping, live visualisaties en het visualiseren van informatie. Deze vorm van verslaglegging zorgt ervoor dat er een compact beeld ontstaat van wat er is gezegd. Dit maakt de gemaakte mindmap een goed controlemiddel om samen met de deelnemers door te nemen en na te gaan of alle besproken zaken (correct) zijn vastgelegd. Het resultaat is een verslag dat door alle deelnemers wordt gedragen.

Al geruime tijd werk ik samen met het team van InnoFra. Bij diverse opdrachtgevers lever ik mijn bijdrage aan het scherp krijgen van processen en beelden die bijdragen aan het veranderen en verbeteren van organisaties en haar structuren. Samen met InnoFra heb ik sessies gefaciliteerd op zowel managementniveau alsmede vakafdelingen. Hoewel ik iedere sessie meer leer over de inhoud, heb ik ook het voordeel dat ik niet volledige ter zake kundige ben waardoor ik net die vragen stel om het echt scherp te krijgen.

Bedrijfsvoering

profielfoto-removebg-preview (9)

Roy van der Net

Financieel Controller

Roy van der Net

Financieel Controller

Als fincancieel controller zorg ik voor alle financiële zaken binnen de organisatie. Van facturatie tot aanspreekpunt en het opleveren van management rapportages.

Binnen Innofra ben ik centraal aanspreekpunt voor alle financiële zaken voor zowel de interne als de externe partijen.

Deborah_adobespark

Deborah Teunissen

Personal assistant

Deborah Teunissen

Personal assistant

Als personal asistant ondersteun ik organisaties bij de uitvoering van hun projecten. Ik lever ondersteuning aan de projectorganisatie, bewaak de project-deadlines en monitor de voortgang van de projecten en programma’s.
Ik houd ervan om een coördinerende rol te hebben. Ik ben praktisch ingesteld en heb een getting-things-done mentaliteit.

Bij InnoFra bewaak ik tevens de agenda’s van de partners en de projectplanning van de lopende projecten.

Mogen we cookies plaatsen?

Om de beste ervaringen te bieden, gebruiken wij technologieën zoals cookies om informatie over je apparaat op te slaan en/of te raadplegen. Door in te stemmen met deze technologieën kunnen wij gegevens zoals surfgedrag of unieke ID's op deze site verwerken. Als je geen toestemming geeft of uw toestemming intrekt, kan dit een nadelige invloed hebben op bepaalde functies en mogelijkheden.