Projecten waar wij trots op zijn

Verkenningsopdracht Voorne Putten-gemeenten

 • Begonnen: 2019-09-24
 • Opdrachtgever: Voorne Putten-gemeenten
 • Status: lopend
 • Uitvoering:
 • Frans Gersen
 • InnoFra

InnoFra heeft van Syntrophos opdracht gekregen om vanuit Syntrophos zich gezamenlijk in te zetten t.b.v. een verkenningsopdracht DSO-Omgevingswet bij de Voorne Putten-gemeenten. Frans Gersen vanuit InnoFra en Richard Heijnsbroek vanuit Syntrophos staan aan de lat voor deze opdracht

Presentatie integraal gebiedsgericht werken bij college Voorschoten

 • Begonnen: 2018-10-15
 • Opdrachtgever: Werkorganisatie Duivenvoorde
 • Status: lopend
 • Uitvoering:
 • Bouke de Jong
 • Frans Gersen
 • InnoFra

Binnen de Werkorganisatie Duivenvoorde zijn we bezig met het ontwikkelen van een nieuwe integrale manier van denken over en werken in de publieke ruimte. Hierin hebben we het college van Voorschoten middels een presentatie op 10 juli 2019 meegenomen en zij staan achter deze methode.

Procesmanager DSO/digitalisering Omgevingswet bij gemeente Nissewaard

 • Begonnen: 2019-01-02
 • Opdrachtgever: Gemeente Nissewaard
 • Status: lopend
 • Uitvoering:
 • Frans Gersen
 • KennisMakelaar
 • InnoFra

InnoFra is gevraagd voor een vervolgtraject bij de gemeente Nissewaard. Frans Gersen is aangetrokken voor het leiden van o.a. de werkgroep Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) binnen het Programma Omgevingswet. Vanuit die rol zal hij de komende periode de (voorbereidende) werkzaamheden verrichten om vanuit het programma de organisatie ‘DSO-proof' te maken.

Samenwerking gemeente Zoetermeer en hoogheemraadschappen integraal onderhoud watergangen

 • Begonnen: 2018-04-02
 • Opdrachtgever: Gemeente Zoetermeer
 • Status: lopend
 • Uitvoering:
 • Frans Gersen
 • Gerrit Hasperhoven
 • Anita Ermers
 • Tije Domburg
 • WaterMeester
 • InnoFra
 • BeheerMeester

InnoFra ondersteunt de gemeente Zoetermeer bij de opzet van het proces van samenwerking met twee hoogheemraadschappen in het kader van integraal onderhoud aan de watergangen.

Werksessie primaire beheerproces bij Stadsbeheer Zoetermeer

 • Begonnen: 2018-07-30
 • Opdrachtgever: Stadsbeheer Zoetermeer
 • KennisMakelaar

De gemeente Zoetermeer is gestart met een aantal verbeteringstrajecten binnen de afdeling Stadsbeheer. InnoFra is gevraagd dit doorontwikkelingstraject te ondersteunen en te begeleiden. Voor de zomervakantie was de eerste werksessie met betrekking tot het primaire beheerproces.