Projecten waar wij trots op zijn

Programma Vitale en aantrekkelijke Centra Teylingen

 • Begonnen: 2021-05-31
 • Opdrachtgever: Gemeente Teylingen
 • Status: lopend

InnoFra heeft vanuit de gemeente Teylingen opdracht gekregen om aan de slag te gaan met dit project. Frans Gersen gaat als programmamanager aan de slag en Peter de Visser als strategisch adviseur. Samen nemen zij een grote dosis aan kennis en ervaring met zich mee.

Presentatie integraal gebiedsgericht werken bij college Voorschoten

 • Begonnen: 2018-10-15
 • Opdrachtgever: Werkorganisatie Duivenvoorde
 • Status: afgerond
 • Uitvoering:
 • Frans Gersen
 • Frans Gersen

  Directeur InnoFra Kennismakelaar

  Het is mijn missie om vanuit de inhoud mensen en organisaties te ondersteunen in hun ontwikkeling.
  Vanuit het principe van organisch organiseren wil ik vitale organisaties creëren, waar duurzame groei samengaat met plezier in het werk. Mijn kracht is om verbindingen te leggen die niet altijd voor de hand liggen. Van nature ben ik inspirerend, direct, analytisch, intuïtief en daadkrachtig.

 • InnoFra

Binnen de Werkorganisatie Duivenvoorde zijn we bezig met het ontwikkelen van een nieuwe integrale manier van denken over en werken in de publieke ruimte. Hierin hebben we het college van Voorschoten middels een presentatie op 10 juli 2019 meegenomen en zij staan achter deze methode.

Procesmanager DSO/digitalisering Omgevingswet bij gemeente Nissewaard

 • Begonnen: 2019-01-02
 • Opdrachtgever: Gemeente Nissewaard
 • Status: afgerond
 • Uitvoering:
 • Frans Gersen
 • Frans Gersen

  Directeur InnoFra Kennismakelaar

  Het is mijn missie om vanuit de inhoud mensen en organisaties te ondersteunen in hun ontwikkeling.
  Vanuit het principe van organisch organiseren wil ik vitale organisaties creëren, waar duurzame groei samengaat met plezier in het werk. Mijn kracht is om verbindingen te leggen die niet altijd voor de hand liggen. Van nature ben ik inspirerend, direct, analytisch, intuïtief en daadkrachtig.

 • KennisMakelaar
 • InnoFra

InnoFra is gevraagd voor een vervolgtraject bij de gemeente Nissewaard. Frans Gersen is aangetrokken voor het leiden van o.a. de werkgroep Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) binnen het Programma Omgevingswet. Vanuit die rol zal hij de komende periode de (voorbereidende) werkzaamheden verrichten om vanuit het programma de organisatie ‘DSO-proof' te maken.

Samenwerking gemeente Zoetermeer en hoogheemraadschappen integraal onderhoud watergangen

 • Begonnen: 2018-04-02
 • Opdrachtgever: Gemeente Zoetermeer
 • Status: afgerond
 • Uitvoering:
 • Frans Gersen
 • Frans Gersen

  Directeur InnoFra Kennismakelaar

  Het is mijn missie om vanuit de inhoud mensen en organisaties te ondersteunen in hun ontwikkeling.
  Vanuit het principe van organisch organiseren wil ik vitale organisaties creëren, waar duurzame groei samengaat met plezier in het werk. Mijn kracht is om verbindingen te leggen die niet altijd voor de hand liggen. Van nature ben ik inspirerend, direct, analytisch, intuïtief en daadkrachtig.

 • Gerrit Hasperhoven
 • Gerrit Hasperhoven

  Senior adviseur WaterMeester

  Vanaf 1975 heb ik veel kennis en ervaring opgedaan in het gemeentelijke ruimtelijk beleid en beheer, waarvan de laatste 9 jaar veel en uitgebreid in het rioleringsbeleid en het stedelijk waterbeleid.

  Vanuit diverse functionele rollen, zoals: afdelingsmanager, projectmanager, projectleider, procesleider kenniscoach en domeinbeheerder heb ik bijgedragen aan en het initiatief genomen tot het uitrollen van samenwerking en samenwerkingsverbanden van lokaal tot regionaal en landelijk niveau binnen gemeenteland en later als zelfstandige.

  Ik ben een gedreven netwerker/manager op het gebied van ruimtelijk beleid en beheer. Assetmanagement, samenwerking, transparante bedrijfsvoering en de burger(klant) centraal zijn daarbij mijn speerpunten.

  Als zelfstandig ondernemer heb ik in 2006 “Conspage, advies Ruimtelijk Beheer” opgericht. Doelstelling van deze eenmanszaak is het bijdragen aan het leggen van verbindingen in de organisatie van overheden én het optimaliseren van werkprocessen. Beleid tot uitvoering brengen, leren van het beheer en realisatie in de fysieke ruimte én mensen meer plezier laten hebben in hun werk. Dit bereik ik door intensief samen te werken met de leden van de organisatie welke het betreft. Sinds 2011 ben ik als zelfstandige aangesloten bij InnoFra en neem ik momenteel als senior consultant het bedrijfsonderdeel WaterMeester voor mijn rekening.

  Vanuit de gedachte dat door kennisdeling en krachtenbundeling van alle bij de afvalwaterketen betrokken overheden als één overheid naar de burgers getreden wordt is mijn slogan: “Samen Water Dragen”.

 • WaterMeester
 • InnoFra
 • BeheerMeester

InnoFra ondersteunt de gemeente Zoetermeer bij de opzet van het proces van samenwerking met twee hoogheemraadschappen in het kader van integraal onderhoud aan de watergangen.

Werksessie primaire beheerproces bij Stadsbeheer Zoetermeer

 • Begonnen: 2018-07-30
 • Opdrachtgever: Stadsbeheer Zoetermeer
 • Status: afgerond
 • KennisMakelaar

De gemeente Zoetermeer is gestart met een aantal verbeteringstrajecten binnen de afdeling Stadsbeheer. InnoFra is gevraagd dit doorontwikkelingstraject te ondersteunen en te begeleiden. Voor de zomervakantie was de eerste werksessie met betrekking tot het primaire beheerproces.

Mogen we cookies plaatsen?

Om de beste ervaringen te bieden, gebruiken wij technologieën zoals cookies om informatie over je apparaat op te slaan en/of te raadplegen. Door in te stemmen met deze technologieën kunnen wij gegevens zoals surfgedrag of unieke ID's op deze site verwerken. Als je geen toestemming geeft of uw toestemming intrekt, kan dit een nadelige invloed hebben op bepaalde functies en mogelijkheden.