KennisMakelaar

De KennisMakelaar

Vanuit onze ervaring zien we dat vraagstukken binnen gemeentes steeds complexer worden en steeds vaker om een integrale maatwerkoplossing vragen. Er ontstaat een groeiende informatiebehoefte en er is steeds meer behoefte aan probleemoplossend vermogen.

KennisMakelaar is de spin in het web tussen opdrachtgever en marktpartijen.

  • vraagstukken worden steeds complexer
  • groeiende informatiebehoefte
  • groeiende behoefte aan probleemoplossend vermogen
  • vaker integrale maatwerkoplossing nodig

Het zoeken naar de juiste antwoorden, informatie en oplossingen vraagt veel tijd, met name ook omdat de vraagstukken zich niet meer alleen afspelen op het fysieke en sociale domein. Ook de ontwikkelingen op het gebied van de omgevingswet, klimaatveranderingen en hittestress spelen een steeds belangrijkere rol. Dit alles vergt een nieuwe manier van werken en vereist ook steeds vaker samenwerking tussen verschillende marktpartijen. Het gedachtegoed van InnoFra is kennisdeling en borging.

(kennismakelaar-30.PNGBekijk afbeelding

De KennisMakelaar:

  • brengt kennisvraag en kennisaanbod bij elkaar
  • brengt marktpartijen bij elkaar om maatwerkoplossingen te bieden
  • zorgt voor transparante bedrijfsvoering middels het BORG-concept (Beheer Openbare Ruimte Geborgd)
  • stimuleert uitwisseling van kennis en ervaring
  • borgt innovatieve en integrale maatwerkoplossingen

Meer weten? Maak een afspraak of download de leaflet over KennisMakelaar.

kennismakelaar

Wil je meer informatie?


Direct contact Meer nieuws