Seminar Integraal Gebiedsgericht Werken (IGW) - donderdag 29 oktober 2020

Donderdag 29 oktober 2020 vindt er op het nieuwe kantoor van InnoFra de tweede bijeenkomst plaats over Integraal Gebiedsgericht Werken.

Wederom gaan we tijdens de bijeenkomst vanuit relevante casuïstiek met elkaar in gesprek over de werkwijze IGW. Deze keer brengt de gemeente Zoetermeer een interessante case in.

Daarnaast wordt er vanuit andere IGW projecten kennis en ervaringen gedeeld met elkaar. Bijvoorbeeld vanuit het IGW project bij de werkorganisatie Duivenvoorde, hoe daar de GIS BORG is ontwikkeld en hoe het Visueel Afwegingskader tot mooie successen leidt in het college.

Sprekers zijn Bouke de Jong (programmamanager en partner van BeheerMeester) en Peter de Visser (afdelingshoofd Stadsbeheer gemeente Zoetermeer): zij gaan in op de ontwikkelingen in het beheer en hoe dit IGW raakt. Frank Maurits (beleidsadviseur Openbare Ruimte en Assetmanager) brengt de casuïstiek uit Zoetermeer in, Rick Goddijn laat door middel van een film de voortgang bij de Werkorganisatie Duivenvoorde zien. Douwe Schoonderwaldt (senior consultant Assetmanager en partner van BeheerMeester) en Frans Gersen (programmamanager IGW en organisatieadviseur InnoFra) vertellen over de successen van de GIS BORG en het Visueel Afwegingskader.

KennisNetwerk-seminar logo

Wil je meer informatie?


Direct contact Meer nieuws