Met Integraal Gebiedsgericht Werken samen naar de volgende fase

Na jaren van samenwerken is het tijd voor een volgende fase. Frans Gersen en Bouke de Jong gaan een samenwerking aan om de door hun ontwikkelde methode Integraal Gebiedsgericht werken verder uit te bouwen vanuit BeheerMeester. Afgelopen jaren hebben beiden een gezamenlijke visie ontwikkeld om complexe (organisatie) vraagstukken binnen gemeenten aan te pakken. Ze hebben gemerkt dat er een duidelijke behoefte is aan een andere manier van kennis delen en borgen, zowel intern tussen afdelingen als met collega-gemeenten onderling.

Deze nieuwe, integrale manier van denken en werken raakt alle lagen in de organisatie. Van medewerkers tot management en bestuur. Het is toekomstgericht, omdat IGW op bestaande en nieuwe thema’s inspeelt om zo gemeenten klaar te laten zijn voor de Omgevingswet. Hier ligt de focus op integraal samenwerken, leren en expertise bundelen. En daarnaast vooral de praktische toepasbaarheid. Het gewoonweg aan de gang gaan en al werkende ervaren en verbeteren, wordt zeer gewaardeerd bij onze klanten.

Frans kan hierin zijn rol als KennisMakelaar optimaal inzetten en verbinden met Bouke vanuit zijn kennis en ervaring als assetmanager. Met het samenbrengen van hun netwerken weten ze de juiste (keten)partners aan zich te binden. Deze (keten)partners worden bij de uitwerking van de diverse vraagstukken gevraagd om hun bijdrage te leveren. Met Integraal Gebiedsgericht Werken worden zo allerlei verschillende onderwerpen, perspectieven en belangen bijeengebracht, en worden de juiste professionals uit het netwerk optimaal ingezet.

We bieden geen standaard oplossing en kunnen ècht aansluiten op de behoefte van de klant. Daarbij begeleiden en faciliteren we de klant in zijn of haar zoektocht naar een verbetering of verandering in de organisatie en manier van werken.

Samen met een team van professionals binnen BeheerMeester gaan zij Integraal Gebiedsgericht Werken verder uitbouwen en ontwikkelen. Inmiddels hebben Bouke en Frans bij meerdere gemeenten hun aanpak vanuit Integraal Gebiedsgericht Werken (IGW) succesvol geïmplementeerd.

Meer informatie nodig?


Direct contact Meer nieuws