IGW in beeld bij Gemeente Voorschoten

Management, bestuur en werkvloer: bij Integraal Gebiedsgericht werken (IGW) pakt de organisatie de opgaves integraal aan.

Daardoor wordt iedereen betrokken bij het proces en wordt de hele keten van samenwerking, intern en extern, aan het begin van het proces verbeterd.

In deze video wordt vanuit verschillende perspectieven uitgelegd hoe de gemeente Voorschoten het werken middels de IGW-methodiek ervaart.

Met veel dank aan Erika Spil (wethouder Gemeente Voorschoten), Andreas de Graaf (gemeentesecretaris Gemeente Voorschoten), Arjenne Vlietstra (adviseur Economische Zaken), Ton Duijndam (projectleider Civiel), Rick Goddijn (teamleider Civiel & Beheer), Frank Herrewijn (GISBORG-specialist) en Frans Gersen (programmamaker IGW-Innofra) voor jullie medewerking aan de video!