Werksessie primaire beheerproces bij Stadsbeheer Zoetermeer

  • Begonnen: 2018-07-30
  • Opdrachtgever: Stadsbeheer Zoetermeer
  • Status: afgerond
  • KennisMakelaar

Doel

Primaire processen op orde en inzichtelijk maken

De gemeente Zoetermeer is gestart met een aantal verbeteringstrajecten binnen de afdeling Stadsbeheer. InnoFra is gevraagd dit doorontwikkelingstraject te ondersteunen en te begeleiden. Voor de zomervakantie was de eerste werksessie met betrekking tot het primaire beheerproces.

Geconstateerd is dat de primaire processen binnen de afdeling Stadsbeheer niet voldoende op orde en inzichtelijk zijn. Waaronder bijvoorbeeld rollen, taken en verantwoordelijkheden. We zijn nog voor de zomervakantie gestart met de eerste bijeenkomsten voor de ketens wegen en civiele kunstwerken. De overige ketens zullen na de vakantie worden gestart.

e19ce6a9-0d3c-4e12-81c3-c0a3aa0474ae

Wil je meer informatie?


Direct contact Meer nieuws