Procesmanager DSO/digitalisering Omgevingswet bij gemeente Nissewaard

  • Begonnen: 2019-01-02
  • Opdrachtgever: Gemeente Nissewaard
  • Status: afgerond
  • Uitvoering:
  • Frans Gersen
  • KennisMakelaar
  • InnoFra

Doel

DSO-proof maken van de organisatie

InnoFra is gevraagd voor een vervolgtraject bij de gemeente Nissewaard. Frans Gersen is aangetrokken voor het leiden van o.a. de werkgroep Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) binnen het Programma Omgevingswet. Vanuit die rol zal hij de komende periode de (voorbereidende) werkzaamheden verrichten om vanuit het programma de organisatie ‘DSO-proof' te maken.

Om op tijd klaar te zijn voor de Omgevingswet zal een goede basis met de huidige data kwalitatief op orde moeten zijn. Vanuit deze optiek zal Frans zich vanuit het programma ook richten op de aspecten data, databeheer en digitalisering. Dit betekent niet alleen analyse, maar ook verbindingen leggen en voeden vanuit het programma naar de verschillende beleidsdomeinen en -velden.

Tevens geeft Frans ondersteuning bij de verdere uitwerking van de Omgevingswet. Binnen en buiten de werkgroepen bewaakt bij met de mede-kernleden dat er voldoende aandacht komt voor cultuur (houding en gedrag), competenties, andere vormen van dienstverlening en een meedenken bij de toekomstige bedrijfsvoeringsopzet.

Omgevingswet Nissewaard 301018

Wil je meer informatie?


Direct contact Meer nieuws