Programma Vitale en aantrekkelijke Centra Teylingen

  • Begonnen: 2021-05-31
  • Opdrachtgever: Gemeente Teylingen
  • Status: lopend

Doel

Het ontwikkelen van aantrekkelijke winkelgebieden in Teylingen, nu en in de toekomst in de geest van het Integraal Gebiedsgericht werken.

InnoFra heeft vanuit de gemeente Teylingen opdracht gekregen om aan de slag te gaan met dit project. Frans Gersen gaat als programmamanager aan de slag en Peter de Visser als strategisch adviseur. Samen nemen zij een grote dosis aan kennis en ervaring met zich mee.

Aan de slag met de drie winkelkernen

Hoe de gemeente, ondernemers en inwoners de toekomst van de winkelgebieden in de drie dorpen zien, staat in de Centrumvisie Teylingen. Ook is er een uitvoeringsprogramma en een budget vastgesteld dit voorjaar. Tijd om nu daadwerkelijk aan de slag te gaan om de kernen vitaal en aantrekkelijk te maken. Sinds kort zijn Frans en Peter vanuit InnoFra aangesteld om van plan naar uitvoering te komen. Frans Gersen en Peter de Visser zijn gepokt en gemazeld om gebieden te revitaliseren. Na de zomer zijn de eerste effecten van hun inspanningen verwachten.

Programmateam met ervaring

In een winkelgebied komen verschillende leefterreinen van onze inwoners samen, terwijl de gemeentelijke organisatie die vaak bij verschillende afdelingen heeft ondergebracht. Frans en Peter hebben daarom een methode ontwikkeld, waarmee alle partijen met kennis en een belang tegelijk aan tafel zitten. Dus mensen binnen de gemeentelijke organisatie maar juist ook daarbuiten. Frans en Peter roepen inwoners uit de winkelgebieden, ondernemers en organisaties dus weer op om mee te praten, te denken én te werken aan de uitvoering.

Samenbrengen en samenwerken

In het uitvoeringsprogramma staan makkelijke successen en grotere complexere opgaven. Ook zijn er andere werkzaamheden die invloed hebben op het realiseren van projecten. Om te voorkomen dat er zaken dubbel worden gedaan, werken Frans en Peter straks met een Beeldkwaliteitsplan: hoe moet het er straks uitzien in de centra. En ze gaan op korte termijn een aantal zichtbare ingrepen doen. Denk bijvoorbeeld aan een mobiele toiletvoorziening in Warmond en het uitwerken van een autoluwe Herenstraat in Voorhout of een oplossing voor het parkeren in de Hoofdstraat van Sassenheim. Zomaar drie projecten van een verschillende omvang. En ondertussen wordt er gekeken naar hoe er kan worden aangesloten op de werkzaamheden in Park Rusthof en hoe de kernen onder de grond klaar te kunnen krijgen voor de toekomst. Het kan alleen maar een succes worden door samen te blijven werken!

Aantrekkelijke winkelgebieden in Teylingen, nu en in de toekomst

In de kern van onze dorpen komen veel mensen, activiteiten en belangen samen. In een gezond winkelgebied kun je wonen, ondernemen, winkelen, boodschappen doen, ontmoeten en genieten. Niet voor niets noemt de Gemeente Teylingen de centra het hart van onze samenleving. Een goede mix en een forse investering in deze kernen maakt dat dit hart, nu en in de toekomst, blijft kloppen.

Teylingen

Wil je meer informatie?


Direct contact Meer nieuws

Mogen we cookies plaatsen?

Om de beste ervaringen te bieden, gebruiken wij technologieën zoals cookies om informatie over je apparaat op te slaan en/of te raadplegen. Door in te stemmen met deze technologieën kunnen wij gegevens zoals surfgedrag of unieke ID's op deze site verwerken. Als je geen toestemming geeft of uw toestemming intrekt, kan dit een nadelige invloed hebben op bepaalde functies en mogelijkheden.