Presentatie integraal gebiedsgericht werken bij college Voorschoten

  • Begonnen: 2018-10-15
  • Opdrachtgever: Werkorganisatie Duivenvoorde
  • Status: afgerond
  • Uitvoering:
  • Frans Gersen
  • InnoFra

Doel

Ontwikkelen van nieuwe integrale manier van denken over en werken in de publieke ruimte

Binnen de Werkorganisatie Duivenvoorde zijn we bezig met het ontwikkelen van een nieuwe integrale manier van denken over en werken in de publieke ruimte. Hierin hebben we het college van Voorschoten middels een presentatie op 10 juli 2019 meegenomen en zij staan achter deze methode.

Om effectief en efficiënt te kunnen werken, toekomstgericht op bestaande en nieuwe thema’s in te kunnen spelen en klaar te zijn voor de omgevingswet ligt de focus op integraal samenwerken, leren en expertise bundelen. Deze nieuwe manier van werken zorgt tevens dat de raad in de gelegenheid wordt gesteld meer op hoofdlijnen te sturen en meer kader stellend te zijn. Inmiddels is de stap gezet om de raad op 6 november 2019 te informeren over deze nieuwe vorm van werken en de betekenis daarvan voor hen. Weer een mooie stap vooruit!

IMG_1991

Wil je meer informatie?


Direct contact Meer nieuws