Seminar 14 november 2019: integraal gebiedsgericht werken in de geest van de Omgevingswet

Tijdens dit seminar kunnen gemeente functionarissen actief mee te praten en casuïstiek inbrengen over de nieuwe werkwijze Integraal gebiedsgericht werken in de geest van de Omgevingswet.

In gesprekken met gemeenten merken wij een duidelijke behoefte aan een andere manier van kennis delen, zowel intern tussen afdelingen als met collega-gemeenten onderling. Vraagstukken binnen gemeenten worden steeds complexer en vragen steeds vaker om integrale oplossingen. De komst van de Omgevingswet in 2021 roept nog veel vragen op over wat dit betekent voor de organisatie en de medewerkers.

Bij de Werkorganisatie Duivenvoorde, die tevens dit eerste seminar het gastheerschap op zich neemt, zijn wij bezig met het project integraal gebiedsgericht werken, waarvan de resultaten als zeer positief ervaren worden, zowel door medewerkers als het management van de werkorganisatie en de colleges van B&W van de gemeenten Voorschoten en Wassenaar.

Donderdag 14 november 2019 delen we onze ervaringen van de werkorganisatie Duivenvoorde met 6 andere gemeenten. Het programma bestaat uit een rondje langs de velden, theorie over Ingegraal gebiedsgerichte werken. Wat is het en waar komt het vandaan? Daarna vullen we de middag in gesprek met de 6 gemeenten die deze dag deelnemen aan het seminar.

KennisNetwerk-seminar

Wil je meer informatie?


Direct contact Meer nieuws

Mogen we cookies plaatsen?

Om de beste ervaringen te bieden, gebruiken wij technologieën zoals cookies om informatie over je apparaat op te slaan en/of te raadplegen. Door in te stemmen met deze technologieën kunnen wij gegevens zoals surfgedrag of unieke ID's op deze site verwerken. Als je geen toestemming geeft of uw toestemming intrekt, kan dit een nadelige invloed hebben op bepaalde functies en mogelijkheden.