Word KennisCoach

Als KennisCoach aan de slag?

Het is onze overtuiging dat kennis van het vak een essentiële voorwaarde is voor effectief functioneren van elke organisatie. In steeds meer organisaties ontstaat echter een gebrek aan deze vakinhoudelijke kennis.

In het verleden klommen medewerkers met veel ervaring in het vakgebied op naar een leidinggevende positie. Omdat leidinggeven toch een ander vak is en hiervoor andere (management)kwaliteiten nodig zijn, bleek dit vaak niet de meest gelukkige keuze. Als reactie daarop wordt van de huidige leidinggevenden nu een meer generalistische blik verwacht waarbij kennis van de organisatieprocessen prioriteit geniet. Doordat tegelijkertijd veel vakmensen door vergrijzing vertrekken en de instroom van nieuwe vakprofessionals steeds minder wordt, wordt het maken van de noodzakelijke vakinhoudelijke keuzes bemoeilijkt. Wie kan dat nog afdoende bewaken en afstemmen met andere vakdisciplines?

De KennisCoach vult het hierdoor ontstane gat op. Hij/zij kenmerkt zich door het volgende profiel:

 • een vakinhoudelijk deskundige professional met ruime ervaring in het uitoefenen van het vak (> 10 jaar) binnen de gemeentelijke overheid
 • innovatief en ambitieus
 • benut professionele en vernieuwende tools zoals mindmappen
 • communicatief zeer sterk en daarbij in staat om goed te luisteren
 • spreekt de taal van zowel de vakman als de leidinggevende en kan verbindingen tussen vakmensen onderling en met leidinggevenden leggen
 • weet professionals in hun passie aan te spreken
 • kan schakelen tussen coachen en kennis overdragen en heeft voor beide werkwijzen een uitgebreid arsenaal ter beschikking
 • heeft een helicopterview
 • kan en wil samenwerken met andere vakmensen en coaches
 • is in staat tot persoonlijke coaching en teamcoaching
 • ondersteunt leerprocessen binnen organisaties en is in staat om teams zelf te leren probleemoplossend te werken door bijvoorbeeld het toepassen van intervisie
 • kent zichzelf, weet hoe anderen op hem/haar reageren en kan daar effectief mee om gaan
 • heeft zelf een actieve leerhouding en investeert daar continu in, onder meer door deelname aan het interne leertraject voor KennisCoaches

Interesse? Neem dan contact op voor een nadere kennismaking.

Wil je meer informatie?


Direct contact Meer nieuws

Mogen we cookies plaatsen?

Om de beste ervaringen te bieden, gebruiken wij technologieën zoals cookies om informatie over je apparaat op te slaan en/of te raadplegen. Door in te stemmen met deze technologieën kunnen wij gegevens zoals surfgedrag of unieke ID's op deze site verwerken. Als je geen toestemming geeft of uw toestemming intrekt, kan dit een nadelige invloed hebben op bepaalde functies en mogelijkheden.