Functieomschrijving: Regisseur Openbare Ruimte BeheerMeester

WIE ZIJN WIJ

InnoFra is een gedreven innovatieve kennisorganisatie die staat voor doelgerichte advisering en maatwerkondersteuning voor overheidsinstanties op het gebied van:

 • Inrichten en beheer van de openbare ruimte
 • Organisatieontwikkeling
 • Optimalisatie en borgen van de bedrijfsvoeringaspecten- en processen

InnoFra functioneert op deze gebieden als het verlengstuk van de organisatie van de opdrachtgever en staat als gesprekspartner naast de opdrachtgever. Daarnaast treedt InnoFra op als intermediair tussen kennisvraag en kennisaanbod. Binnen onze organisatie doen we er alles aan om het beste in onze partners naar boven te halen. We zijn een excellente organisatie die snel, flexibel en efficiënt inspeelt op belangrijke maatschappelijke veranderingen. Daardoor is InnoFra altijd in staat om uitdagingen van de klant te begeleiden naar oplossingen en succesvolle resultaten.

Het is één van onze belangrijkste opgaves om optimaal aan te sluiten bij de kracht van de lokale samenleving. Dit in een snel veranderende netwerksamenleving waarbij de (lokale) overheid niet meer als vanzelfsprekend een voortrekkersrol heeft maar steeds meer facilitator en procesbegeleider is.

Onze partners moeten om kunnen gaan met druk, snel kunnen schakelen en verschillende zaken tegelijkertijd kunnen oppakken. Nieuwe ontwikkelingen, trends, wet- en regelgeving komen in hoog tempo op ons af. Steeds sneller moeten we de afweging maken óf en hóe we hiernaar moeten handelen. Door visie, jaren ervaring, een schat aan kennis, onze explorerende aard en door altijd te kijken naar verbeteringen, kunnen wij op een adequate manier op veranderingen inspelen. Dit doen wij flexibel, met lef, dynamisch, samen en snel.

We zijn een organisatie waar teamwork, durf, innovatie en vertrouwen in het DNA zit. Een wendbare organisatie die floreert in dynamische omstandigheden en die in staat is om zich heel snel nieuwe werkwijzen en kennis eigen te maken.

WAT IS INTEGRAAL GEBIEDSGERICHT WERKEN (IGW)

Integraal Gebiedsgericht Werken (IGW) is een werkwijze waarmee de samenwerking binnen de gehele keten van de leefomgeving verbetert. Deze methodiek helpt je bij het verbeteren en vernieuwen van de leefomgeving, waarbij alle aspecten aan de voorkant meegenomen en afgewogen worden. Ontwikkelingen als de energietransitie, klimaatadaptatie, de vervangingsopgave, etc. zitten in de methodiek IGW opgenomen. Door de methode IGW aan de voorkant van het proces in te zetten, waarbij je met al je stakeholders per gebied op een integrale wijze relevante thema’s vaststelt, bekijkt en afweegt, kom je tot toekomstbestendige oplossingen.

WAAR STAAN WE NU

Wij willen graag een nieuwe Regisseur Integraal Gebiedsgericht Werken (IGW) in ons team opnemen om uitvoering te geven aan ons dienstverleningsconcept Integraal Gebiedsgericht Werken. Met deze dienstverlening zorgen we ervoor dat onze klant effectief en efficiënt werkt, toekomstgericht op bestaande en nieuwe thema’s en uiteraard klaar is voor de Omgevingswet. Samen leren, ontwikkelen en expertise bundelen zijn hierin onze kernkwaliteiten.

We bevinden ons in een traject van organisatieontwikkeling en dat doen we vanuit een zelf organiserend team. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden zo laag mogelijk weggelegd in de organisatie. Onze medewerkers krijgen maximaal vertrouwen en veel ruimte voor initiatief. We kiezen ervoor om steeds minder te werken met vaste functies. Steeds vaker geven we inhoud aan ons werk op basis van taken er en rollen. Dat zorgt voor meer flexibiliteit en meer mobiliteit in onze organisatie en voor een betere samenwerking.

WIE ZOEKEN WE

Gezien het groeiend aantal opdrachten zijn wij op zoek naar een Regisseur Integraal Gebiedsgericht Werken (IGW) die verbindingen legt binnen onze organisatie, maar ook bij onze opdrachtgevers (werkvloer, management en het bestuur) om aan deze manier van werken verdere invulling te geven. Vanuit onze organisatie ben je een KennisMakelaar die schakel is tussen gevraagde ondersteuning vanuit opdrachtgevers en (keten)partners begeleidt vanuit onze eigen organisatie. Als regisseur hiervan beschik je over de benodigde kennis en kunde binnen integraal programmeren van alle voorkomende assets. Als KennisMakelaar werk je actief mee aan de (toekomstige) organisatieontwikkelingen.

Verder zorg je voor een efficiënte en effectieve voorbereiding tot en met de uitvoering van complexere multidisciplinaire projecten. Je definieert de projectvoorstellen en beoordeelt de projectopdrachten, die voorzien zijn van een risicoanalyse. Hierin zit binnen het projectmatig werken een helder fasegewijs projectverloop volgens een Plan van Aanpak. Je bent alert op risico’s en rapporteert periodiek over voortgang en afwijkingen aan de teamleider en ambtelijk opdrachtgever. Je signaleert aandachts- en knelpunten en de opdrachtgever(s) adviseer je over alternatieven ter beperking van risico’s of ter verbetering van het resultaat. Je stemt daarnaast regelmatig de inhoudelijke en algemene voortgang af met de directeur.

De Regisseur Integraal Gebiedsgericht Werken (IGW) voert regie op werkzaamheden binnen de leefomgeving, in omvangrijke en complexe gebiedsgerichte projecten, en weet deze te waarborgen.

Tenslotte zorg je voor het op de hoogte zijn en het bewaken/de afwikkeling van contracten op juridische, financiële, kwalitatieve en voortgangsaspecten. Natuurlijk stuur je het projectproces aan door het verdelen van het werk, het houden van werkoverleg(gen) en het bewaken van tijd, kwaliteit en geld.

DIT VERWACHTEN WIJ VAN JE

Je herkent jezelf als verbinder, die graag het gesprek aangaat met verschillende gebruikers van de leefomgeving. Je kunt helder adviseren over ruimtelijke, inrichting- en beheeraspecten. Je beschikt over overtuigingskracht en je weet op een initiatiefrijke manier op diverse niveaus de verschillende belangen te behartigen. Een mogelijke uitdaging die een functie als deze meebrengt kan bijvoorbeeld zijn dat je op momenten van wanorde altijd weer de regie weet te pakken door je heldere communicatie en scherpe observatievermogen. Je hebt een stevige persoonlijkheid met gedegen kennis van de werkzaamheden. Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, bent besluitvaardig en kunt goed schakelen op diverse niveaus. Jij streeft naar een optimale dienstverlening en kwaliteit voor de inwoners van de Gemeentes en denkt in oplossingen. Je bent iemand met een scherpe blik die steeds zoekt naar efficiëntie en niet bang is om processen en structuren aan te passen als dat nodig is. Maatschappelijke ontwikkelingen, organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling staan niet los van elkaar, we moeten ze met elkaar verbinden. Dat doen we met elkaar, op zoek naar vernieuwing en continue verbetering, waarbij de klant centraal staat. We gaan innoveren en brengen de gemeentetaken dichterbij de inwoner. Ben jij de nieuwe, gedreven collega die in dat uitdagende proces een belangrijke rol heeft?

De Regisseur Integraal Gebiedsgericht Werken (IGW) voert regie op werkzaamheden in de openbare ruimte, omvangrijke en complexe gebiedsgerichte projecten en evenementen, met als doel de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de (verkeers)veiligheid te waarborgen. De regisseur krijgt mandaat om werkzaamheden stil te leggen, indien partijen zich niet aan de vastgestelde voorwaarden houden zodat de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in het gedrang komen of werkzaamheden als gevolg van onvoorziene omstandigheden/calamiteiten verschoven moeten worden.

FUNCTIE-EISEN REGISSEUR INTEGRAAL GEBIEDSGERICHT WERKEN (IGW)

 • Als Regisseur Integraal Gebiedsgericht Werken (IGW) heb je meerjarige ervaring als manager/ projectleider binnen multidisciplinaire projecten bij een (middel) grote gemeente;
 • Als regisseur adviseer en integreer je nieuwe concepten en werkwijzen ter verbetering van de effectiviteit.
 • Je draagt zorg voor de integrale bewaking, rapportage, uitvoering en evaluatie tot het definitieve ontwerp. In deze functie heb je ervaring met coachend leiderschap die je inzet met onze partners en gebruikt bij operationele opdrachtgevers en bewaak je contacten met belanghebbende partijen.
 • Wij zijn niet van een keurslijfprincipe maar dragen gezamenlijk het gedachtengoed uit en ontwikkelen onze product- en dienstverleningsconcepten samen steeds verder.

Je bent verantwoordelijk als Regisseur Integraal Gebiedsgericht Werken (IGW) voor een goed en verantwoord beheer van de Openbare Ruimte vanuit een praktisch toepasbaar assetmanagement en zien wij dit als een kans om met jou IGW verder commercieel te ontwikkelen. Hier maken wij ons als BeheerMeester dagelijks hard voor.

WERKERVARING

 • Ruime werkervaring binnen een van de beheerdomeinen van de Openbare Ruimte en het werken met externe partijen die op basis van contracten de Openbare Ruimte onderhouden.
 • Je hebt tenminste 5 jaar bij een middelgrote gemeente gewerkt;
 • Je hebt het vermogen om te sturen en te beïnvloeden vanuit goed overzicht en een sterk ontwikkelde omgevingssensitiviteit;
 • Je hebt het vermogen om te werken in een politiek en maatschappelijk krachtenveld (in bezit van sterke politieke antenne);
 • Je bezit minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring als regisseur openbare ruimte;
 • Aantoonbare werkervaring met burgerparticipatie en interactie met projectbelanghebbenden
 • Je hebt brede kennis van plannen, wet- en regelgeving, (gemeentelijk) beleid en procedures op het betreffende terrein en je kun dit direct toepassen.

COMPETENTIES

 • Vaardigheid in het begeleiden van onderzoek en het opstellen van rapporten en adviezen.
 • Zelfstandigheid
 • Planmatig en analytisch
 • Eigenaarschap van taken en verantwoordelijkheden
 • ICT technisch handig
 • Daadkracht en overtuigingskracht
 • Probleemoplossend vermogen
 • Politieke en bestuurlijke sensitiviteit
 • Goede onderbouwde voortgangsrapportages kunnen schrijven voor de ambtelijk en bestuurlijke opdrachtgevers

OPLEIDING EN KENNIS

 • Minimaal een afgeronde Hbo-opleiding op civieltechnisch of cultuurtechnisch gebied, bij voorkeur de opleiding ‘Regisseur Openbare Ruimte’.
 • Kennis van en ervaring met de CROW-systematiek.
 • Een goed gevoel voor maatschappelijke en politieke verhoudingen.
 • Basiskennis hebben van de Omgevingswet en dit kunnen gebruiken in de functie
 • Vanuit datagedreven werken kunnen werken met onze GIS BORG applicatie (zie website)
 • Tevens heb je meerjarige ervaring als projectleider in de GWW-sector en ervaring met projectmatig werken met meerdere contractvormen.

Voldoe je aan bovenstaande functieomschrijving, dan ben jij de Regisseur Integraal Gebiedsgericht Werken (IGW) die wij voor deze vacature zoeken.

AMBITIES

Beschik je over overnemersbloed dan is het mogelijk om na een jaar deel te nemen in de onderneming en kun je doorgroeien naar een KennisMakelaar rol waarin niet alleen project gerelateerde aspecten spelen maar ook een uitdaging zit om onze (organisatorische) kennis binnen de organisatie te delen en te verbinden met toekomstige opdrachtgevers.

WAT BIEDEN WIJ

Ons kantoorpand voelt als een tweede huis, ondanks de coronatijd, waarbij de sfeer in het team betrokken en gezellig is te noemen. We hebben als team geen 9 tot 5 mentaliteit en soms werken we ook in het weekend. Onze duidelijke visie en missie heeft de afgelopen jaren tot vele mooie en complexe opdrachten geleid. Daarbij is de bijbehorende bedrijfsvoering constant in beweging. Wij bieden een marktconform salaris met een functie-omvang van 36 uur per week. Wij stellen je graag aan voor 1 jaar. Na gebleken geschiktheid kan dit worden omgezet naar een vaste aanstelling en/of deelname in de onderneming en kun je (zoals genoemd) doorgroeien naar een uitgebreidere KennisMakelaar rol.

DE PROCEDURE

We zien jouw sollicitatiebrief inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag tegemoet. Je kunt solliciteren via deborah.teunissen@innofra.nl.

We vragen je in je motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: je visie op de rol van Regisseur Integraal Gebiedsgericht Werken (IGW) en je eigen toegevoegde waarde daarin, waarmee je tevens een inkijkje geeft in persoonlijkheid en drijfveren.

Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Deborah Teunissen, middels genoemd mailadres.

We beginnen de procedure met een gesprek waarin je de kans krijgt om ons te overtuigen dat je qua persoon én werkwijze past bij onze organisatie. Daarna volgt een tweede gesprek ter verdieping en kiezen we de beste kandidaat. Een assessment of een pitch kan deel uitmaken van het sollicitatieproces. Om bij ons te kunnen werken dien je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te kunnen overleggen.

Wil je meer informatie?


Direct contact Meer nieuws

Mogen we cookies plaatsen?

Om de beste ervaringen te bieden, gebruiken wij technologieën zoals cookies om informatie over je apparaat op te slaan en/of te raadplegen. Door in te stemmen met deze technologieën kunnen wij gegevens zoals surfgedrag of unieke ID's op deze site verwerken. Als je geen toestemming geeft of uw toestemming intrekt, kan dit een nadelige invloed hebben op bepaalde functies en mogelijkheden.