BeheerFilosofie

De BeheerFilosofie van BeheerMeester

Gemeentes zien zich bij het beheer van de buitenruimte geconfronteerd met steeds meer uitdagingen:

 • De maatschappij verandert in hoog tempo, de individualisering neemt toe en burgers zijn steeds kritischer over de leefomgeving.
 • Bestuurders vragen naar een geoptimaliseerd beheerproces met kengetallen, output, prestaties, planningen enzovoort.
 • Beheerders vragen naar een totaalconcept voor beheer van de buitenruimte.
 • Beheerders doen ervaring en kennis uitsluitend in de praktijk op, aangezien er nauwelijks opleidingsinstituten zijn waar beheer als vak wordt onderwezen.
 • Het aanbod van gespecialiseerd personeel is gering en personeelsverloop mag niet ten koste gaan van de continuïteit van de beheerkwaliteit. Daarom is het vastleggen en borgen van aanwezige kennis van het grootste belang.

De BeheerFilosofie van BeheerMeester geeft uw organisatie een antwoord op deze uitdagingen:

 • Totaalconcept voor optimaal en duurzaam beheer van de openbare ruimte.
 • Managementinstrument voor bestuurders en beheerders van de openbare buitenruimte.
 • De BeheerFilosofie zorgt voor synergie tussen ambtelijke organisatie, bestuurders, publiek en initiatiefnemers.
 • Zoeksleutel voor beheerders en toekomstige beheerders.

Het beheerproces volgens de BeheerFilosofie levert de volgende producten op:

 • Proces en organisatie (P&O)
 • Visueel Kader Leefomgeving
 • Beeldkwaliteitsplan (BKP) en Normen en Maatregelen (N&M)
 • Monitoringsplan

Objectief besturen door beeldkwaliteit

De beeldkwaliteit wordt bepaald aan de hand van een aantal beeldmeetlatten die op het niveau van gebied, woonwijk en straat worden ingevuld en vastgelegd. Dit verschaft bestuurders een instrument waarmee zij objectief kunnen besturen en stelt de overige betrokkenen ervan op de hoogte hoe hun openbare ruimte eruit zal zien.

Goede communicatie

Het is van het grootste belang dat ontwerp, inrichting en beheer van de buitenruimte op elkaar zijn afgestemd. Om dit te bereiken, is een goede communicatie tussen alle betrokken partijen vereist. Hiervoor moet het binnen de organisatie bekend zijn wie waarvoor verantwoordelijk is en welke randvoorwaarden er gelden. De BeheerFilosofie zorgt dat deze essentiële informatie op ieder moment voor iedereen beschikbaar is.

Wilt u meer weten over de BeheerFilosofie van BeheerMeester of wilt u weten wat BeheerMeester kan betekenen voor uw organisatie? Neem contact op.

Wil je meer informatie?


Direct contact Meer nieuws