Omgevingswet

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet bundelt en moderniseert alle wetten voor de leefomgeving in één wet. Hiermee wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen. De Omgevingswet vraagt een andere manier van werken voor sommige overheden: integraal, in samenhang en afstemming, en flexibiliteit met oog voor wat kan en mag. Het is de bedoeling dat overheden plannen en beleid maken, uitvoeren en evalueren in samenwerking met de samenleving. Een succesvolle implementatie vraagt nu al voorbereiding van gemeentes. InnoFra ondersteunt u bij de voorbereiding op de Omgevingswet.

Belangrijk onderdeel van de Omgevingswet is het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Digitaal werken en het werken met geo-informatie zijn van essentieel belang voor een goede uitvoering van de Omgevingswet. Integrale afwegingen zijn bijvoorbeeld alleen te maken als de relevante informatie beschikbaar is. Ook tijdens de participatie zal geo-informatie een belangrijke rol spelen.

De vraagstukken die InnoFra krijgt in het kader van de Omgevingswet zijn zeer divers. Denk hierbij aan:

  • het vertalen van de huidige visie en het beleid met betrekking tot de openbare ruimte naar de omgevingsvisie, eventueel met een tussenstap
  • het op orde brengen van de data en het borgen van databeheer
  • het DSO-proof maken van de organisatie
  • medewerkers begeleiden en coachen in een andere manier van werken die nodig is voor de succesvolle implementatie en uitvoering van de Omgevingswet

Voor een succesvolle implementatie van de Omgevingswet en het klaarstomen van uw organisatie, is het belangrijk om nu aan de slag te gaan. Wilt u weten wat InnoFra hierin voor u kan betekenen? Neem contact met ons op.

Nieuws over de Omgevingswet leest u op onze nieuwspagina.

Meer informatie nodig?


Direct contact Meer nieuws